• XV - XIX a. kilę iššūkiai Katalikų Bažnyčiai: reformacija, Didžioji Prancūzijos revoliucija, sekuliarizacija, atnešė daug puikių šventumo pavyzdžių. Kursas nagrinėja tokiame pasaulinės istorijos kontekste gyvenusių šventųjų istorijas ir jų raštus, ieško sąsajų su šiandienio pasaulio kasdienybės iššūkiais.

  • Kviečiame kartu keliauti per kontrastinguosius viduramžius, vienų vadinamus tamsiaisiais, kitų – iškiliaisiais. Prisiliesdami prie to meto šventųjų ir mąstytojų raštų, aptarsime viduramžių krikščioniškos minties ir dvasingumo lobyno dovanas, tokias kaip mistika ir meditacija, ikonų tapybos suklestėjimas, basųjų ordinų atsiradimas. Žvelgsime į šv. Kazimiero sekimo Kristumi kelią.

  • Kviečiame susipažinti su pirmųjų amžių krikščionių dvasingumu, žvelgiant į to laikmečio žmonių gyvenimo liudijimus bei paliktus raštus. Tuos žmones dar vadiname Bažnyčios tėvais ir motinomis. Kurso pabaigoje - tikrai įminsite šią mįslę...

  • Naujasis Testamentas, knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių jo žodžius, posakius, veiksmus – kurie provokuoja, kalbina, kelia klausimus – ar noriu pažinti ir priimti tokį Dievą, kuris nebijo skurdo – gimsta tvarte, kuris eina į vestuves, gydo ligonius, kalbasi su nusidėjėliais ir visuomet randa laiko maldai, o jo sostu tampa kryžius...

Skip Navigation

Navigation

    • Courses

      • Mokymosi erdvė