Kviečiame į rekolekcijas „Štai dabar palankus metas…“ Jos skirtos kaip pagalba Gavėnios laiku pasirengti svarbiausiai mūsų tikėjimo šventei – Velykoms.

Kviečiame susipažinti su pirmųjų amžių krikščionių dvasingumu, žvelgiant į to laikmečio žmonių gyvenimo liudijimus bei paliktus raštus. Tuos žmones dar vadiname Bažnyčios tėvais ir motinomis. Kurso pabaigoje - tikrai įminsite šią mįslę...

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien...