Kviečiame šeimas, norinčias pagerinti savo santykį su savo paaugliško amžiaus vaikais ir kitais šeimos nariais, į mokymus, kurių tikslas stiprinti šeimas ir jų emocinį brandumą. Kurso metu numatyta 10 susitikimų, kurių metu bus ugdoma šeimos santykių kultūra, formuojami tėvystės įgūdžiai, plėtojami pozityvūs auklėjimo metodai. Mokysitės atpažinti savo paauglių poreikius ir juos atliepti, gauti ir suteikti emocinį palaikymą ir sustiprinimą.

Kurso metu išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklandesniais. Susipažinsime su nesmurtinio, atjaučiančio bendravimo principais. Mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius, gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

Kurso metu išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklandesniais. Susipažinsime su nesmurtinio, atjaučiančio bendravimo principais. Mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius, gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

XV - XIX a. kilę iššūkiai Katalikų Bažnyčiai: reformacija, Didžioji Prancūzijos revoliucija, sekuliarizacija, atnešė daug puikių šventumo pavyzdžių. Kursas nagrinėja tokiame pasaulinės istorijos kontekste gyvenusių šventųjų istorijas ir jų raštus, ieško sąsajų su šiandienio pasaulio kasdienybės iššūkiais.

Kviečiame kartu keliauti per kontrastinguosius viduramžius, vienų vadinamus tamsiaisiais, kitų – iškiliaisiais. Prisiliesdami prie to meto šventųjų ir mąstytojų raštų, aptarsime viduramžių krikščioniškos minties ir dvasingumo lobyno dovanas, tokias kaip mistika ir meditacija, ikonų tapybos suklestėjimas, basųjų ordinų atsiradimas. Žvelgsime į šv. Kazimiero sekimo Kristumi kelią.

Naujasis Testamentas, knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių jo žodžius, posakius, veiksmus – kurie provokuoja, kalbina, kelia klausimus – ar noriu pažinti ir priimti tokį Dievą, kuris nebijo skurdo – gimsta tvarte, kuris eina į vestuves, gydo ligonius, kalbasi su nusidėjėliais ir visuomet randa laiko maldai, o jo sostu tampa kryžius...

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien...