Kurso metu išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklandesniais. Susipažinsime su nesmurtinio, atjaučiančio bendravimo principais. Mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius, gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

Advento liturgija tokia graži, bet tokia paslaptinga. Kaip suprasti, kas ten vyksta? Programos metu nagrinėsime septynis priegiesmius, giedamus Bažnyčioje likus septynioms dienoms iki šv. Kalėdų – jie suteikia ateinančiam Išganytojui ypatingus titulus, kylančius iš Senojo Testamento pranašysčių…

XV - XIX a. kilę iššūkiai Katalikų Bažnyčiai: reformacija, Didžioji Prancūzijos revoliucija, sekuliarizacija, atnešė daug puikių šventumo pavyzdžių. Kursas nagrinėja tokiame pasaulinės istorijos kontekste gyvenusių šventųjų istorijas ir jų raštus, ieško sąsajų su šiandienio pasaulio kasdienybės iššūkiais.

Kviečiame kartu keliauti per kontrastinguosius viduramžius, vienų vadinamus tamsiaisiais, kitų – iškiliaisiais. Prisiliesdami prie to meto šventųjų ir mąstytojų raštų, aptarsime viduramžių krikščioniškos minties ir dvasingumo lobyno dovanas, tokias kaip mistika ir meditacija, ikonų tapybos suklestėjimas, basųjų ordinų atsiradimas. Žvelgsime į šv. Kazimiero sekimo Kristumi kelią.

Kviečiame susipažinti su pirmųjų amžių krikščionių dvasingumu, žvelgiant į to laikmečio žmonių gyvenimo liudijimus bei paliktus raštus. Tuos žmones dar vadiname Bažnyčios tėvais ir motinomis. Kurso pabaigoje - tikrai įminsite šią mįslę...

Naujasis Testamentas, knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių jo žodžius, posakius, veiksmus – kurie provokuoja, kalbina, kelia klausimus – ar noriu pažinti ir priimti tokį Dievą, kuris nebijo skurdo – gimsta tvarte, kuris eina į vestuves, gydo ligonius, kalbasi su nusidėjėliais ir visuomet randa laiko maldai, o jo sostu tampa kryžius...

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien...